Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished

Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished

4.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • KHÔNG HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1980
  • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • TRƠN 2 MẶT
  • BẢN ĐỒNG NGUYÊN KHỐI GIAI ĐOẠN NÀY RẤT KHÓ TÌM GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished

Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối - High Polished
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối - High Polished 5
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished 5
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối - High Polished 4
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished 4
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối - High Polished 3
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished 3
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối - High Polished 2
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished 2
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối - High Polished 1
Zippo Xưa 1980 – Solid Brass – Đồng Nguyên Khối – High Polished 1

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP