ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA

ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA

ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA

MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP ( HỘP TE TUA DO VẬN CHUYỂN )
SẢN XUẤT NĂM 1981
HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA

MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP ( HỘP TE TUA DO VẬN CHUYỂN )
SẢN XUẤT NĂM 1981
HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN

ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA 1 ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA 2 ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA 3 ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA 4 ZIPPO XƯA 1981 – AIRLIFT CENTER USA – LOCKHEED CEORGIA 5

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP