ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1981
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ CÔNG TY CAO SU HOA KỲ

Công ty Cao su Hoa Kỳ ( Uniroyal ) là nhà sản xuất lốp xe của Mỹ và các sản phẩm liên quan đến cao su tổng hợp khác, cũng như nhiều mặt hàng sử dụng quân sự, như đạn dược , chất nổhoạt động bảo trì (O & MA). các cơ sở do nhà thầu vận hành. [1] Nó được thành lập tạiNaugatuck, Connecticut , năm 1892. Nó là một trong 12 cổ phiếu đầu tiên trong Dow Jones Industrial Average , [2] và trở thành Uniroyal, Inc., là một phần của việc tạo ra một thương hiệu thống nhất cho các sản phẩm của mình và các công ty con vào năm 1961. Năm 1990, Uniroyal được mua lại bởi nhà sản xuất lốp xe của Pháp Michelin và không còn tồn tại như một doanh nghiệp riêng biệt nữa. Ngày nay, khoảng 1.000 công nhân ở Mỹ vẫn được Michelin thuê để sản xuất các sản phẩm thương hiệu của Uniroyal. Khẩu hiệu quảng cáo lâu đời của công ty là ” Lốp Hoa Kỳ là Lốp Xe Tốt “. [3]

Một trong những chiếc lốp nổi tiếng nhất của Uniroyal là Tiger Paw được giới thiệu vào những năm 1960 và được coi là thiết bị nguyên bản cho những chiếc xe cơ bắp của thập niên đó như Pontiac GTO , vốn được phát triển như Tiger trong những năm đầu. Ngày nay, Uniroyal vẫn sử dụng tên thương hiệu Tiger Paw trong dòng lốp của mình.

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1981
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT ĂN MÒN PHỦ SƠN
  • CHỦ ĐỀ CÔNG TY CAO SU HOA KỲ

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 1

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 2

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 3

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 4

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 5

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 6

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 7

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 8

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 9

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL 10

ZIPPO XƯA 1981 – UNIROYAL

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP