ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K

1.800.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – NGUYÊN HỘP ZIN
 • NỨT 1 VẾT DÀI MẶT SAU – KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ SƯU TẦM
 • SẢN XUẤT NĂM 1982
 • SỬ DỤNG RUỘT TRẮNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • EMBLEM VÀNG 10K ĐÍNH ĐÁ THIÊN NHIÊN

 

Hết hàng

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG – NGUYÊN HỘP ZIN
 • NỨT 1 VẾT DÀI MẶT SAU – KHÔNG ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ SƯU TẦM
 • SẢN XUẤT NĂM 1982
 • SỬ DỤNG RUỘT TRẮNG
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ VÀNG 22K
 • EMBLEM VÀNG 10K ĐÍNH ĐÁ THIÊN NHIÊN

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 13

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 12

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 11

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 10

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 9

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 8

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 7

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 6

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 5

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 4

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 3

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 2

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K 1

ZIPPO XƯA 1982 – GOLD PLATE GOLDEN ELEGANCE – MẠ VÀNG 22K

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP