ZIPPO XUẤT NHẬT – LA MÃ 1996 – MẠ BẠC – LUPIN II 30th ANNIVERSARY – LIMITED 3259

ZIPPO XUẤT NHẬT – LA MÃ 1996 – MẠ BẠC – LUPIN II 30th ANNIVERSARY – LIMITED 3259

1.850.000

Hết hàng

ZIPPO XUẤT NHẬT – LA MÃ 1996 – MẠ BẠC – LUPIN II 30th ANNIVERSARY – LIMITED 3259

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1996
  • CHỦ ĐỀ LUPIN , ĐI KÈM PHỤ KIỆN CÒNG ( CÓ THỂ MÓC VÀO TAY , LƯNG QUẦN )

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 1

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 2

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 3

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 4

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 5

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 6

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 7

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 8

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 9

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 10

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 11

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 12

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 13

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259 15

ZIPPO XUẤT NHẬT - LA MÃ 1996 - MẠ BẠC - LUPIN II 30th ANNIVERSARY - LIMITED 3259

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP