ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002

ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002

5.500.000

Hết hàng

ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002

Sản xuất năm 2002 vỏ Z-Series 2002, ruột XVI mạ đồng đỏ (Z-Series thường sử dụng ruột XVI và 03 mạ đồng đỏ, khác biệt hoàn toàn so với Copper thường ruột trắng)
–  Máy trong tình trạng Mới Nguyên Hộp

  • LIMITED 01300 / 10188

Giá trị sưu tập cao

ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 1 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 2 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 3 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 4 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 5 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 6 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 7 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 8 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 9 ZIPPO Z-SERIES COPPER PROJECT A – 2002 10

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP