Zippo Z-Series Copper Project A – 2002

Zippo Z-Series Copper Project A – 2002

5.000.000

Hết hàng

Zippo Z-Series Copper Project A – 2002

Sản xuất năm 2002 vỏ Z-Series 2002, ruột XVI mạ đồng đỏ (Z-Series thường sử dụng ruột XVI và 03 mạ đồng đỏ, khác biệt hoàn toàn so với Copper thường ruột trắng)
✔ Máy trong tình trạng Mới Nguyên Hộp ( thiếu hộp xốp ngoài cùng )
✔ Giá trị sưu tập cao

Zippo Z-Series Copper Project A – 2002

Zippo Z-Series Copper Project A – 2002

Zippo Z-Series Copper Project A – 2002

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP