Bạc Khối 925 – Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 – Emblem Quân Đội

8.000.000

– Bật lửa trong tình trạng chưa sử dụng
– Sử dụng ruột Zippo 1996
– Bản lề 3 chấu
– Chất liệu bạc 925
– Emblem Quân Đội
– Vỏ rất dày và nặng
– Không xác định được chế tác bởi nước nào

MUA NHANH

Bạc Khối 925 – Emblem Quân Đội
Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

Bạc Khối 925 - Emblem Quân Đội

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP