Bạc Khối Italy – Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 – Mạ Vàng

Bạc Khối Italy – Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 – Mạ Vàng

18.500.000

– Máy trong tình trạng chưa sử dụng
– Khảm men 2 mặt
– Mặt men còn nguyên vẹn
– Chất lệu bạc 800
– Mạ vàng
– Sử dụng ruột Zippo Nickel
– Vỏ được chế tác rất dày , cầm nặng và chắc tay
– Giá trị sưu tầm và sử dụng cao

MUA NHANH

Bạc Khối Italy – Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 – Mạ Vàng
Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 1

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 3

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 4

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 38

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 37

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 36

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 35

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 34

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 33

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 32

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 31

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 30

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 29

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 28

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 27

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 26

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 25

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 24

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 23

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 22

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 21

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 20

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 19

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 18

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 17

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 16

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 15

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 14

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 13

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 12

Bạc Khối Italy - Form Vuông – Men 2 Mặt – Bạc 800 - Mạ Vàng 2

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP