BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN

3.000.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÓ CẤN DƯỚI ĐÁY
  • SẢN XUẤT 1950S
  • BẢN LỀ 3 CHẤU
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO
  • CHẤT LIỆU BẠC 950

Hết hàng

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÓ CẤN DƯỚI ĐÁY
  • SẢN XUẤT 1950S
  • BẢN LỀ 3 CHẤU
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO
  • CHẤT LIỆU BẠC 950

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 1

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 2

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 3

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 4

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 5

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 6

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 7

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN 8

BẠC NHẬT 1950S – THẤT PHÚC THẦN

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP