Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925

9.500.000

– Bật lửa Bạc PERU trong tình trạng đã qua sử dụng
– Không hộp
– Sản xuất giai đoạn 1950s
– Bản lề 3 chấu
– Sử dụng ruột thép 1950s
– Chất liệu Bạc 925
– Hoa Văn khắc thủ công 2 mặt – Có emblem bằng bạc ở phần nắp

MUA NHANH

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925
Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 1

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 2

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 3

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 4

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 5

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 6

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 7

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 8

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 9

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 10

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 11

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 12

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 13

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 14

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 15

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 16

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 17

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 18

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 19

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 20

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 21

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 22

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 23

Bật Lửa 1950s – Bạc PERU – Bạc 925 24

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP