Cực Hiếm – Zippo Xưa 1940s – Sterling – Bạc Khối 92.5 – Town & Country 2 Mặt

Cực Hiếm – Zippo Xưa 1940s – Sterling – Bạc Khối 92.5 – Town & Country 2 Mặt

125.775.000

  • Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Nhưng trong quá trình vận chuyển và bảo quản , có trầy xước nhẹ 2 mặt nắp
  • Full box nguyên bản
  • Sản xuất giai đoạn 1940s
  • Bản lề 3 chấu
  • Ruột Nikel
  • Chất liệu bạc khối 92.5%
  • Họa tiết Town & Country – Sơn chồng sơn 2 mặt
  • Rất hiếm và giá trị sưu tầm cực cao

Hết hàng

Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 1 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 2 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 3 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 4 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 5 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 6 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 7 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 8 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 9 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 10 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 11 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 12 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 13 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 14 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 15 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 16 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt 17 Cực Hiếm - Zippo Xưa 1940s - Sterling - Bạc Khối 92.5 - Town & Country 2 Mặt

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP