Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k

Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k

  • Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
  • Nguyên hộp – Hộp Da Italia chuẩn cho dòng vàng khối
  • Còn rất mới và đẹp , các cạnh liền lạc
  • Sản xuất giai đoạn 1952 – 1954
  • Chất liệu vàng nguyên khối 14KT
  • Ô khắc tên : DBN
  • Giá trị sưu tầm rất cao

 

Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k

Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 14
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 14
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 1
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 1
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 2
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 2
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 3
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 3
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 4
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 4
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 6
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 6
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 6
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 6
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 7
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 7
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 8
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 8
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 9
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 9
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 10
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 10
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 11
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 11
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 12
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 12
Hiếm - Zippo 1950s - Solid Gold 14k - Vàng Nguyên Khối 14k 13
Hiếm – Zippo 1950s – Solid Gold 14k – Vàng Nguyên Khối 14k 13

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP