HIẾM – ZIPPO SLIM 1961 – 10K GOLD FILLED – TOWN & COUNTRY

HIẾM – ZIPPO SLIM 1961 – 10K GOLD FILLED – TOWN & COUNTRY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1961
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG BỌC VÀNG 10K
 • HỌA TIẾT SƠN CHỒNG SƠN – TOWN & COUNTRY
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

HIẾM – ZIPPO SLIM 1961 – 10K GOLD FILLED – TOWN & COUNTRY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1961
 • RUỘT TRÙNG GIAI ĐOẠN
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG BỌC VÀNG 10K
 • HỌA TIẾT SƠN CHỒNG SƠN – TOWN & COUNTRY
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP