Hiếm – Zippo Sterling 1950s – Không Mộc Đáy – Prototype

Hiếm – Zippo Sterling 1950s – Không Mộc Đáy – Prototype

11.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất giai đoạn 1950s
  • Chất liệu Bạc 92.5%
  • Thuộc bản thử nghiệm – bản phôi
  • Không có mộc đáy
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Hiếm – Zippo Sterling 1950s – Không Mộc Đáy – Prototype

Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 1 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 2 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 3 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 4 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 5 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 6 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 7 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype 8 Hiếm - Zippo Sterling 1950s - Không Mộc Đáy - Prototype

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP