HIẾM – ZIPPO STERLING 1950S – SALESMENS LEAGUE

HIẾM – ZIPPO STERLING 1950S – SALESMENS LEAGUE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG DÙNG LƯỚT – CÒN NHƯ MỚI
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S ( 1948 – 1955 )
  • CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI ( BẠC 92.5%)
  • EMBLEM KHẢ NĂNG CAO LÀ VÀNG 10K – ĐÍNH ĐÁ
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

HIẾM – ZIPPO STERLING 1950S – SALESMENS LEAGUE

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG DÙNG LƯỚT – CÒN NHƯ MỚI
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S ( 1948 – 1955 )
  • CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI ( BẠC 92.5%)
  • EMBLEM KHẢ NĂNG CAO LÀ VÀNG 10K – ĐÍNH ĐÁ
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP