HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu

HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu

75.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • CÒN ĐẸP VÀ LIỀN LẠC , MỌI CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG TỐT
  • SẢN XUẤT NĂM 1935
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • RUỘT ĐỒNG MẠ CHROME –  PITTON HOẠT ĐỘNG TỐT – RUỘT 16 LỖ
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CỰC CAO

 

Hết hàng

HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu

HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 11
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 11
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 10
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 10
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 9
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 9
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 8
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 8
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 7
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 7
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 6
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 6
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 5
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 5
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 4
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 4
HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 3
HIẾM – Zippo Xưa 1935 – Bản Lề Ngoài 3 Chấu 3

HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 2

HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU 1

HIẾM – ZIPPO XƯA 1935 – BẢN LỀ NGOÀI 3 CHẤU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP