HIẾM – ZIPPO XƯA 1936 METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ

HIẾM – ZIPPO XƯA 1936 METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ

52.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
 • TOÀN BỘ CHỨC NĂNG SỬ DỤNG HOÀN HẢO
 • SẢN XUẤT  NĂM 1936
 • RUỘT PITTON 14 LỖ ( RUỘT PITTON CHỈ DÀNH CHO ZIPPO TỪ 1932 ĐẾN HẾT 1936 )
 • CHẤT LIỆU – CẢ RUỘT VÀ VỎ ĐỀU LÀ ĐỒNG NGUYÊN KHỐI MẠ CHROME
 • METALIQUE VỚI CHỮ VIẾT TẮT : RLO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO THEO NĂM THÁNG

Hết hàng

HIẾM – ZIPPO XƯA 1936 METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT ĐẸP
 • TOÀN BỘ CHỨC NĂNG SỬ DỤNG HOÀN HẢO
 • SẢN XUẤT  NĂM 1936
 • RUỘT PITTON 14 LỖ ( RUỘT PITTON CHỈ DÀNH CHO ZIPPO TỪ 1932 ĐẾN HẾT 1936 )
 • CHẤT LIỆU – CẢ RUỘT VÀ VỎ ĐỀU LÀ ĐỒNG NGUYÊN KHỐI MẠ CHROME
 • METALIQUE VỚI CHỮ VIẾT TẮT : RLO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO THEO NĂM THÁNG

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 1

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 2

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 3

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 4

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 5

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 6

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 7

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 8

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ 9

HIẾM - ZIPPO XƯA 1936 – METALIQUE – BẢN LỀ 4 CHẤU – RUỘT PITTON 14 LỖ

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP