Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5

110.000.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Ố và xỉn màu theo thời gian
– Full box nguyên bản
– Sản xuất giai đoạn 1950s
– Bản lề 5 chấu
– Ruột thép 1951-1953
– Chất liệu bạc khối 92.5%
– Emblem bạc khối
– Rất hiếm và giá trị sưu tầm cực cao

MUA NHANH

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5
Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 5

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 1

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 2

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 3

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 4

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 5

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 6

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 7

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 8

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 9

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 10

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 11

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 12

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 13

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 14

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 15

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 16

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 17

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 18

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 19

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 20

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 21

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 22

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 23

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 14

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 25

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 26

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 27

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 28

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 29

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 30

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 31

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 32

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 33

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 34

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 35

Hiếm – Zippo Xưa 1950s – Sterling – Bạc Nguyên Khối – Bạc Khối 92.5 36

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP