PERU LIGHTER – STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER – STERLING 925 PERU

8.500.000

 • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • CÁC CẠNH LIỀN LẠC
 • CẤN LĂM DĂM 1 ÍT XUNG QUANH
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1940S
 • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO NICKEL
 • CHẤT LIỆU BẠC 925
 • EMBLEM VÀNG KHỐI
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

PERU LIGHTER – STERLING 925 PERU

 • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
 • CÁC CẠNH LIỀN LẠC
 • CẤN LĂM DĂM 1 ÍT XUNG QUANH
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1940S
 • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO NICKEL
 • CHẤT LIỆU BẠC 925
 • EMBLEM VÀNG KHỐI
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

PERU LIGHTER - STERLING 925 PERU

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP