Serries Zippo – Zippo Xưa 1974 – Trucking Ligter

Serries Zippo – Zippo Xưa 1974 – Trucking Ligter

12.500.000

  • Series Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Có khay trưng bày đẹp
  • Sản xuất năm 1974
  • Họa tiết ăn mòn phủ sơn
  • Chủ đề về xe

Hết hàng

Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 1 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 2 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 3 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 4 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 5 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 6 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 7 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 8 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 9 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 10 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 11 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 12 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 13 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 14 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 15 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 16 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 17 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 18 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 19 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 20 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter 21 Serries Zippo - Zippo Xưa 1974 - Trucking Ligter

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP