Set Zippo 1996 – Zippo Jeans Collection

Set Zippo 1996 – Zippo Jeans Collection

12.500.000

  • Set Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất năm 1996
  • Ruột trùng
  • Chất liệu đồng mạ chrome
  • Emblem phủ men
  • Chủ đề Jeans Collection
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Set Zippo 1996 – Zippo Jeans Collection

Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 1 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 2 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 3 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 4 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 5 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 6 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 7 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 8 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection 9 Set Zippo 1996 - Zippo Jeans Collection

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP