SET ZIPPO HARLEY – DAVIDSON®

SET ZIPPO HARLEY – DAVIDSON®

  • SET ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬU DỤNG
  • CÓ HỘP THIẾC SANG TRỌNG ĐI KÈM
  • SẢN XUẤT NĂM 1996 VÀ 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • GỒM 4 ZIPPO CÓ EMBLEM CHỦ ĐỀ VỀ MOTO PHÂN KHỐI LỚN  HARLEY – DAVIDSON®

 

SET ZIPPO HARLEY – DAVIDSON®

  • SET ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬU DỤNG
  • CÓ HỘP THIẾC SANG TRỌNG ĐI KÈM
  • SẢN XUẤT NĂM 1996 VÀ 1997
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • GỒM 4 ZIPPO CÓ EMBLEM CHỦ ĐỀ VỀ MOTO PHÂN KHỐI LỚN  HARLEY – DAVIDSON®

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP