Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối – Không Ruột – Trơn 2 Mặt

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối – Không Ruột – Trơn 2 Mặt

3.500.000

– Vỏ Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Lên ten ố theo thời gian
– Không hộp
– Sản xuất năm 1970
– Không có ruột đi kèm . Có thể mua kèm ruột gas , điện để thay đổi
– Chất liệu đồng nguyên khối
– Trơn 2 mặt thích hợp cho người thích đơn giản hoặc khắc , design làm kỉ niệm

MUA NHANH

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối – Không Ruột – Trơn 2 Mặt
Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 1

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 2

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 3

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 4

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 5

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 6

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 7

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 8

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 9

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 10

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 11

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 12

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 13

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 14

Vỏ Zippo 1970 – Đồng Nguyên Khối - Không Ruột - Trơn 2 Mặt 15

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP