Zippo 151ZL – Zippo Spectrum with Zippo Logo
thông số kích thước các dòng zippo

TOP