ZIPPO 1932 – 1989 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

ZIPPO 1932 – 1989 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1989
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1989
 • RUỘT MỜ NĂM ( GIAI ĐOẠN 1988 – 1993 ĐA PHẦN RUỘT MỜ )
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

 

ZIPPO 1932 – 1989 – TRƠN 2 MẶT – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1989
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1989
 • RUỘT MỜ NĂM ( GIAI ĐOẠN 1988 – 1993 ĐA PHẦN RUỘT MỜ )
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP