ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

1.650.000

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1990
 • RUỘT MỜ NĂM ( GIAI ĐOẠN 1988 – 1993 ĐA PHẦN RUỘT MỜ )
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

Hết hàng

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1990
 • RUỘT MỜ NĂM ( GIAI ĐOẠN 1988 – 1993 ĐA PHẦN RUỘT MỜ )
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • TRƠN 2 MẶT

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 1

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 2

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 3

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 4

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT 5

ZIPPO 1932 – 1990 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – TRƠN 2 MẶT

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP