ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY

1.850.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • LÊN NƯỚC THEO THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1990
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ LIBERTY
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN

Hết hàng

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • LÊN NƯỚC THEO THỜI GIAN
 • SẢN XUẤT NĂM 1990
 • MỘC ĐÁY 1932 – 1990
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ LIBERTY
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY 1

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY 2

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY 3

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY 4

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY 5

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY 6

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY 7

ZIPPO 1932-1990 – STATUE OF LIBERTY

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP