Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900

Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900

14.500.000

– Bật lửa trong tình trạng đã qua sử dụng

– Sử dụng ruột thép 1950s

– Sản xuất giai đoạn 1940s

– Bản lề 3 chấu

– Vỏ rất dày và nặng hơn các mẫu Guatemala thường gặp

– Chất liệu bạc 900

– Emblem bạc khối và vàng khối

– Gõ búa 6 mặt đặc trưng của dòng Guatemala

MUA NHANH

Zippo 1940s – Bạc Khối Guatemala – Sterling Silver 900
Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 47

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 46

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 45

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 44

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 41

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 40

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 39

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 37

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 36

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 35

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 34

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 33

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 32

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 31

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 30

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 29

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 28

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 27

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 26

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 25

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 24

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 23

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 22

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 16

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 15

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 14

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 13

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 11

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 10

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 8

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 7

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 6

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 5

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 4

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 3

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 2

Zippo 1940s - Bạc Khối Guatemala - Sterling Silver 900 1 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP