ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI

9.500.000

  • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • RUỘT 1940S ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1940S
  • BẢN LỀ 3 CHẤU – HỌA TIẾT 2 MẶT
  • CHẤT LIỆU BẠC 900 – EMBLEM BẠC KHỐI

Hết hàng

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI

  • BẬT LỬA TRONG TÌNH TRẠNG MỚI CHƯA SỬ DỤNG
  • RUỘT 1940S ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1940S
  • BẢN LỀ 3 CHẤU – HỌA TIẾT 2 MẶT
  • CHẤT LIỆU BẠC 900 – EMBLEM BẠC KHỐI

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 1

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 2

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 3

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 4

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 5

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 6

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 7

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 8

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI 9

ZIPPO 1940S – BẠC KHỐI GUATEMALA – STERLING SILVER 900 – LOGO BẠC KHỐI

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP