Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes

16.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất giai đoạn 1960s
  • Ruột trùng giai đoạn
  • Chất liệu lõi đồng bọc vàng 10k
  • Họa tiết khắc ăn mòn
  • Giá trị sưu tầm và làm quà tặng cao

 

Hết hàng

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 1
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 1
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 2
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 2
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 3
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 3
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 4
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 4
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 5
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 5
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 6
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 6
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 7
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 7
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 8
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 8
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 9
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes 9
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Best Wishes

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP