Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng

16.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Sản xuất giai đoạn 1960s
  • Ruột trùng giai đoạn
  • Chất liệu lõi đồng bọc vàng 10k
  • Hoa văn sang trọng
  • Ô khắc tên còn nguyên
  • Giá trị sưu tầm và làm quà tặng cao

 

Hết hàng

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng

Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 1
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 1
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 2
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 2
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 3
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 3
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 4
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 4
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 5
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 5
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 6
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 6
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 7
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 7
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 8
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 8
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 9
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 9
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 10
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 10
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 11
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 11
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 12
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng 12
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng
Zippo 1960s – 10K Gold Filled – Bọc Vàng 10K – Hoa Văn Sang Trọng

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP