ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG

ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG

12.000.000

ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • CHẤT LIỆU BẠC KHỐI – MẶT MEN
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1970S

Hết hàng

ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  • CHẤT LIỆU BẠC KHỐI – MẶT MEN
  • SỬ DỤNG RUỘT ZIPPO 1970S

ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG 1 ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG 2 ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG 3 ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG 4 ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG 5 ZIPPO 1970S – BẠC KHỐI ITALY – MẶT MEN – FORM VUÔNG 6

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP