ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY

3.500.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT TOWN & COUNTRY – SƠN CHỒNG SƠN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 1974
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT TOWN & COUNTRY – SƠN CHỒNG SƠN
  • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY 7

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY 6

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY 5

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY 4

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY 3

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY 2

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY 1

ZIPPO 1974 – TOWN & COUNTRY

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP