Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver

Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver

19.000.000

  • Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Có bao da zin đi kèm
  • Sản xuất năm 1990
  • Chất liệu Bạc nguyên khối
  • Limited / 3000
  • Emblem Rodeo Marlboro bạc khối
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver

Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 13
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 13
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 12
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 12
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 11
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 11
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 10
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 10
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 9
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 9
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 8
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 8
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 7
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 7
Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 6
Zippo 1990 – Zippo Bạc Khối – Rodeo Marlboro – Sterling Silver 6

Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 5

Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 4

Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 3

Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 2

Zippo 1990 - Zippo Bạc Khối - Rodeo Marlboro - Sterling Silver 1

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP