Zippo 1992 – 1993 – Series Zippo Town & Country Tái Bản

Zippo 1992 – 1993 – Series Zippo Town & Country Tái Bản

42.000.000

  • Series Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
  • Có khay trưng bày sang trọng
  • Gồm 12 Zippo
  • Sản xuất trong 2 năm 1992 và 1993
  • Chất lệu đồng mạ chrome
  • Tải bản lại bộ Town & Country kinh điển
  • Giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo 1992 – 1993 – Series Zippo Town & Country Tái Bản

Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 32 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 31 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 30 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 29 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 28 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 27 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 26 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 25 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 24 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 23 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 22 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 21 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 20

Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 19 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 18 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 17 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 16 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 15 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 14 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 13 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 12 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 11 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 10 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 9 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 8 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 7 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 6 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 5 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 4 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 3 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 2 Zippo 1992 - 1993 - Series Zippo Town & Country Tái Bản 1

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP