ZIPPO 2001 – POOL TABLE – BILLIARDS

ZIPPO 2001 – POOL TABLE – BILLIARDS

850.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2001
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SATIN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ BIDA

 

Hết hàng

ZIPPO 2001 – POOL TABLE – BILLIARDS

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2001
 • RUỘT TRÙNG
 • CHẤT LIỆU LÕI ĐỒNG PHỦ SATIN
 • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT
 • CHỦ ĐỀ BIDA

ZIPPO 2001 - POOL TABLE - BILLIARDS

ZIPPO 2001 - POOL TABLE - BILLIARDS

ZIPPO 2001 - POOL TABLE - BILLIARDS

ZIPPO 2001 - POOL TABLE - BILLIARDS

ZIPPO 2001 - POOL TABLE - BILLIARDS90

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP