ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE

ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE

750.000

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 2001
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL

Hết hàng

ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE

  • MÁY TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT 2001
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • EMBLEM CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL

ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE 4

ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE 3

ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE 2

ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE 1

ZIPPO 2002 – CAMEL BLACK ICE ROSETTE

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP