ZIPPO 2002 – GOLD VEIN

ZIPPO 2002 – GOLD VEIN

1.300.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • RUỘT TRÙNG
  • DÒNG NÀY PHỦ SƠN KHÁ DÀY NÊN HẦU NHƯ ĐỀU KHÔNG THẤY ĐƯỢC MỘC ĐÁY
  • LINK THAM KHẢO : http://www.zippo-windproof-lighter.de/Veined_finishes/2002-2004.htm

 

Mua nhanh

ZIPPO 2002 – GOLD VEIN

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • RUỘT TRÙNG
  • DÒNG NÀY PHỦ SƠN KHÁ DÀY NÊN HẦU NHƯ ĐỀU KHÔNG THẤY ĐƯỢC MỘC ĐÁY
  • LINK THAM KHẢO : http://www.zippo-windproof-lighter.de/Veined_finishes/2002-2004.htm

ZIPPO 2002 - GOLD VEIN

ZIPPO 2002 - GOLD VEIN

ZIPPO 2002 - GOLD VEIN

ZIPPO 2002 - GOLD VEIN

ZIPPO 2002 - GOLD VEIN

ZIPPO 2002 - GOLD VEIN

ZIPPO 2002 - GOLD VEIN

 

TOP

Chat Zalo
Chat Facebook
0983.247.815