ZIPPO 2002 – YELLOW JOURNEY – HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 – YELLOW JOURNEY – HIGH POLISH BRASS

1.050.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • Ố MÀU THỜI GIAN
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBEM – MIẾNG ỐP TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

 

Hết hàng

ZIPPO 2002 – YELLOW JOURNEY – HIGH POLISH BRASS

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • Ố MÀU THỜI GIAN
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG NGUYÊN KHỐI
  • EMBEM – MIẾNG ỐP TOÀN THÂN NÊN TIẾNG CÓ PHẦN HẠN CHẾ

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

ZIPPO 2002 - YELLOW JOURNEY - HIGH POLISH BRASS

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP