ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

2.000.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT – MẶT SAU ĂN MÒN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO THUỐC LÁ MARLBORO

 

Hết hàng

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2002
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • HỌA TIẾT SƠN NHIỆT – MẶT SAU ĂN MÒN
  • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO THUỐC LÁ MARLBORO

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

ZIPPO 2002 – ZIPPO MARLBORO ACES/KINGS RED WORLD CHAMPIONSHIP POKER

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP