Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A

19.500.000

  • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
  • Thiếu hộp xốp và hộp nhựa ngoài cùng
  • Sản xuất năm 2002
  • Ruột 2000 . Hầu hết toàn bộ bản Z-Series đều sử dụng ruột 2000
  • Mộc đáy đặc biệt
  • Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
  • Giới hạn 10188 bản trên toàn thế giới
  • Dành cho thị trường USA
  • Giá trị sưu tầm cao

Hết hàng

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A

Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 03605/10188 A 8
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A 8
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 03605/10188 A 7
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A 7
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 03605/10188 A 6
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A 6
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 03605/10188 A 4
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A 4
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 03605/10188 A 3
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A 3
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 03605/10188 A 2
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A 2
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA - Limited 03605/10188 A
Zippo 2002 – Zippo Z-Series Copper Project – USA – Limited xxxx/10188 A

 

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP