Zippo 2003 – Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo 2003 – Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối

6.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Ten ố và trầy xước nhẹ do bảo quản
– Không hộp
– Sản xuất năm 2003
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo 2003 – Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối
Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 1

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 2

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 3

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 4

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 5

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 6

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 7

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 9

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 10

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 11

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 12

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 13

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 14

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 15

Zippo 2003 - Marlboro Blend No27 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 16

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP