ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL

4.800.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2003
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

Hết hàng

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT NĂM 2003
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
 • HỌA TIẾT ĂN MÒN
 • CHỦ ĐỀ THUỐC LÁ CAMEL
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 9

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 8

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 7

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 6

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 5

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 4

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 3

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 2

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL 1

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – CAMEL

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP