ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – COME TO WHERE THE FLAVOR IS – MARLBORO

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – COME TO WHERE THE FLAVOR IS – MARLBORO

4.000.000

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT MỚI
 • RUỘT TRẮNG 2003
 • SẢN XUẤT NĂM 2003
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO THUỐC LÁ MARLBORO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

Hết hàng

ZIPPO 2003 – SOLID COPPER – COME TO WHERE THE FLAVOR IS – MARLBORO

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG – CÒN RẤT MỚI
 • RUỘT TRẮNG 2003
 • SẢN XUẤT NĂM 2003
 • CHẤT LIỆU ĐỒNG ĐỎ NGUYÊN KHỐI
 • CHỦ ĐỀ QUẢNG CÁO THUỐC LÁ MARLBORO
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP