Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối – Marlboro Blend No27

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối – Marlboro Blend No27

6.500.000

– Zippo trong tình trạng mới chưa sử dụng
– Ten ố do bảo quản
– Không hộp
– Sản xuất năm 2003
– Ruột trùng
– Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối – Marlboro Blend No27
Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 2

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 1

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 3

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 4

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 5

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 6

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 7

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 8

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 9

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 10

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 11

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 12

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 13

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 14

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 15

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 16

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 17

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 18

Zippo 2003 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối - Marlboro Blend No27 19

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP