Zippo 2003 – Solid Copper – Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo 2003 – Solid Copper – Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối

3.700.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có ten ố và trầy xước
– Không hộp
– Sản xuất năm 2003
– Ruột vàng trùng năm
– Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo 2003 – Solid Copper – Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối
Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 1

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 2

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 3

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 4

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 5

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 6

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 7

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 8

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 9

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 10

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 11

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 12

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 13

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 14

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 15

Zippo 2003 – Solid Copper - Marlboro Blend No27 – Đồng Đỏ Nguyên Khối 16

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP