Zippo 2003 – Zippo 110 Solid Titanium

Zippo 2003 – Zippo 110 Solid Titanium

16.500.000

 • Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp
 • Sản xuất năm 2003
 • Ruột 2002
 • Chất liệu Titan – siêu bên – siêu nhẹ
 • Zippo Titan chỉ sản xuất vào năm 2001 và 2003
 • Rất hiếm và giá trị sưu tầm cao

 

Hết hàng

Zippo 2003 – Zippo 110 Solid Titanium

Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 1 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 2 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 3 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 4 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 5 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 6 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 7 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 8 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 9 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 10 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 11 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 12 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium 13 Zippo 2003 - Zippo 110 Solid Titanium

 

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP