ZIPPO 2005 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

ZIPPO 2005 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

650.000

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2005
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC ĐỂ KHẮC LÀM KỈ NIỆM

 

Hết hàng

ZIPPO 2005 – PLAIN – TRƠN 2 MẶT

  • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
  • SẢN XUẤT NĂM 2005
  • RUỘT TRÙNG
  • CHẤT LIỆU ĐỒNG MẠ CHROME
  • TRƠN 2 MẶT THÍCH HỢP CHO NGƯỜI THÍCH ĐƠN GIẢN HOẶC ĐỂ KHẮC LÀM KỈ NIỆM

ZIPPO 2005 - PLAIN - TRƠN 2 MẶT

ZIPPO 2005 - PLAIN - TRƠN 2 MẶT

ZIPPO 2005 - PLAIN - TRƠN 2 MẶT

ZIPPO 2005 - PLAIN - TRƠN 2 MẶT460

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP