Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối

8.800.000

– Zippo trong tình trạng đã qua sử dụng
– Có ten ố , trầy xước và lăm dăm nhẹ phần nắp mặt trước
– Không cấn móp
– Không hộp
– Sản xuất năm 2008
– Ruột mạ vàng hồng trùng năm
– Chất liệu đồng đỏ nguyên khối
– Giá trị sưu tầm cao

MUA NHANH

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối
Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 1

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 2

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 3

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 4

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 5

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 6

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 7

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 8

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 9

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 10

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 11

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 12

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 13

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 14

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 15

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 16

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 17

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 18

Zippo 2008 – Solid Copper – Đồng Đỏ Nguyên Khối 19

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP